چگونه توانستم با آموزش روش حل مساله ، مهارت چهار شاگردانم را در حل مسائل ریاضی پایه دوم ابتدایی بهبو

                                      

چکیده:

پس از گذراندن دوره ی تربیت معلم دوسال اول خدمت را درروستای میرجان اشتغال به كار داشتم همواره با مشکلات بعضی از دانش اموزان  سال دوم ابتدایی در رابطه با حل مسئله های ریاضی برخورد می کردم برای حل این مشکل راهکارهایی را پیدا کردم که مهم ترین آنهابه شرح زیر می باشد

1)     تقویت مهارت خواندن برای دانش آموزانی که مهارت خواندن و درک مطلب در آن ها تقویت نشده است،

2)      مراحل حلّ مسأله را بر اساس «الگوی چهار مرحله ای جُرج پولیا» باید به دانش آموزان آموزش داد.

3)     ) با توجّه به شرایط سنی، « راهبردهای حلّ مسأله» را با استفاده از روش و مثال های مختلف به دانش آموزان آموزش داد.

پس از اجرای راه حل های پیشنهاد شده نتایج قابل قبولی در جهت بهبود وضع دانش آموزان به خصوص چهار دانش آموز که در حل مسئله مشکل داشتندبه وجود آمد وانها از مسئله های ریاضی یک تصویر مثبتی در ذهن خود به وجود آوردند ودر اخر نیزپیشنهاداتی برای حل این به صورت زیر داده شد 1)پیشنهاد هایی برای آموزش روش حل مسئله2)پیشنهاد هایی برای آموزش راهبردها 3)نحوه ی خواندن صحیح مساله 4)نحوه ی طرح مسئله توسط معلم

کليد واژه ها:حل مسئله-درک مسئله –ناتوانی در درک مسئله

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                                                        

مقدمه:

 بی شک همه ی انسان ها در طول زندگی با مسائلی رو به رو می شوند که آن ها را وادار به فکر کرده تا برای حلّ مشکل خود به دنبال چاره بگردند. حلّ مسأله در زندگی از مهم ترین مشغولیات ذهن بشر است لذا بسیاری از دانشمندان و متفکّران معتقدند که: «هدف کلّی هر آموزشی عبارت است از پرورش استعدادها و توانایی های فرد برای حلّ مسأله» در این سخن هدف و منظور از«مسأله» هر نوع مشکل و سؤالی است که در زندگی روزمره برای ما پیش می آید. با توجّه به اهمیّت موضوع حلّ مسأله در زندگی روز مره برهمه ی دست اندرکاران تعلیم و تربیت به ویژه معلمان محترم فرض است که شرایطی رافراهم آورند تا شاگردان با مسائل گوناگون (به خصوص مسائل در حوزه ریاضی) مواجه شده و به حلّ آن ها اقدام نمایند. من نیز با عنایت به ناتوانی و ضعفی که پنج دانش آموزانم در حلّ مسائل ریاضی داشتند برخود واجب دانستم، به نحوی مقتضی، اقدام به رفع این مشکل نمایم و هدف خود را آموزش روش حلّ مسأله و راهبردهای آن به دانش آموزان پایه ی دوم قرار دهم  .

 

 

 

 

 

 

 

توصیف وضعیت موجود: اینجانب "محسن عظیمی" که دارای لیسانس آموزش ابتدایی می باشم از سال 1388 تاکنون در خدمت آموزش وپرورش منطقه ی زنجانرود و در روستا ی میرجان مشغول به آموزش کودکان دبستانی می باشم از دو سال سابقه ی آموزشی هر دو سال رادر پا یه ی دوم تدریس نمودم. در این سال ها بارها شاهد بودم که تعدادی از  شاگردانم در درس ریاضی با مشکلاتی رو به رو بودند. به خصوص در پایه ی دوّم ابتدایی بیشتر این مشکلات در حلّ مسأله های ریاضی بود.در سال تحصیلی جاری نیز بصورت مختلط برای دانش آموزان کلاس دوم تدریس می کنم. اوایل مهر ماه پیرو بخشنامه ی اداره آموزش و پرورش منطقه ی زنجانرود مبنی بر انجام ارزشیابی تشخیصی از درس ریاضی برای دانش آموزان پایه ی دوّم ابتدایی  آزمون برگزار نمودم.  بعد از پایان آزمون جدول تجزیه و تحلیل سؤالات را تکمیل نموده و به بررسی نتایج حاصل از آن پرداختم.  یافته های من از بررسی جدول تجزیه و تحلیل سؤالات حاکی از آن بود که چهار دانش آموزا در سؤال های شماره ی(20، 21 و 22) ضعف  داشتند. این سوألات مربوط به «مسائل» ریاضی بوده و هیچ کدام از شاگردان به این سؤالات پاسخ کامل ندادند یعنی هر چهار نفر نتوانستند مسأله ها را به طور کامل حل کنند. «مطابق جدول شماره(1)- ارزشیابی تشخیصی (1)» به طور میانگین از چهار نمره ی این سؤال ها فقط یک نمره کسب نمودند. این موضوع نگرانی مرا برانگیخت. لذا آزمون دیگری ترتیب دادم. این بار زمان بیشتری را برای پاسخ دادن به سؤالات اختصاص دادم ولی باز هم مطابق «جدول شماره (1) - ارزشیابی تشخیصی (2)» تقریباً همان نتایج به دست آمد یعنی:  « چهارشاگردم در حلّ مسائل ریاضی ناتوان بودند.»

 

 

 

 

 

جدول شماره ی( 1   )

ارزشیابی تشخیصی (1)

ارزشیابی تشخیصی (2)

ردیف

بارم سوأل

25/1

25/1

5/1

جمع نمره

درصد

25/1

5/1

25/1

جمع نمره

درصد

نام نام خانوادگی

سوأل20

سوأل21

سوأل22

سوأل19

سوأل20

سوأل21

1

زهرا بابایی

-

-

5/0

5/0

%5/12

5/0

-

25/0

75/0

%75/18

2

مهدی حسنی

25/1

-

-

25/1

%31

-

5/1

-

5/1

%5/37

3

رقیه صیدی

-

25/1

-

25/1

%31

1

-

-

1

%25

4

مریم بوستان افروز

5/0

-

5/0

1

%25

-

25/0

75/0

1

%25

 

جمع نمرات هر ستون

75/1

25/1

1

4

×

5/1

75/1

1

25/4

×

درصد جمع نمرات

%35

%25

%20

×

×

%30

%29

%20

×

×

میانگین

43/0

31/0

25/0

1

%25

37/0

43/0

25/0

06/1

%5/26

 برای آن که از ناتوانی شاگردانم در حلّ مسأله های ریاضی اطمینان حاصل کنم. از معاون آموزشی خواستم که در خصوص حلّ مسأله های ریاضی از شاگردانم آزمون برگزار نمایند. ایشان درآموزشگاه حاضر شده اقدام به انجام آزمون نموده و اینگونه عنوان نمودند:«چهاردانش آموز پایه دوّم در قسمت حلّ مسأله های ریاضی ناتوان هستند به نظر من بیشتر این ناتوانی در: (1- مشکل در خواندن مسأله. 2-  عدم درک مسأله توسط شاگردان.3- عدم شناخت روشی برای حلّ مسأله. 4- عدم توانایی در حل و طرح مسأله می باشد.

وقتی از ضعف و ناتوانی شاگردانم در حلّ مسأله های ریاضی اطمینان کامل حاصل نمودم. موضوع  برایم بسیـار نگران کننده شد و مرا وادار کـرد تا علّت های بروز مشکل را جویا شده و برای رفع آن راه حل های اساسی در نظر بگیرم.

اهمیّت و ضرورت حلّ مشکل: «حلّ مسأله» غایت اصلی ریاضیات در مدارس است و رویکرد جدید آموزش ریاضی «ساخت گرایی» نیز بر آموزش برای حلّ مسأله و تمرکز معلّم بر شیوه هایی از تدریس ریاضی که  بتوان از آن برای حلّ مسأله استفاده کرد تاکید دارد.

پیامدهای حلّ مشکل (حلّ مشکل چه تأثیری در دانش آموزانم دارد؟) : با آموزش مهارت حلّ مسأله :

1) مهارت تجزیه و تحلیل دانش آموزانم رشد نموده و قدرت درک، یادگیری و استدلال آنان افزایش خواهد یافت.

2)  توانایی درحلّ مسـأله، درست اندیشیدن و ایجاد نظم فکری در دانش آموزانم پرورش می یابد.

3) دانش آموزانم در حلّ مسائل کاربردی ریاضی در زندگی روزمره مشکلی نخواهند داشت.

4) دانش آموزانم فرآیندی را می آموزندکه طی آن به راحتی خواهند توانست مسائل زندگی روزمره  خود را حل نمایند.

دلایل انتخاب موضوع اقدام پژوهی:

1)      ناتوانی و ضعفی که چهار شاگردم در حلّ مسأله های ریاضی دارند. (با توجّه به نتایج ارزشیابی های تشخیصی و گزارش معلّم راهنما).

2)      )  جامعیّت موضوع یعنی اغلب معلّمان به نوعی با این مشکل روبه رو هستند. ( بر اساس آمار و نتایج پرسش نامه تستی)

3)      ) عدم طرح موضوع  و تحقیق پیرامون آن چه به صورت دانشگاهی و چه به صورت اقدام پژوهی.

4)      ) عدم توجّه کافی کتاب های ریاضی به مبحث مهارت های ریاضی به خصوص مهارت حلّ مسأله در دوره ابتدایی،تخصصاً در پایه ی دوّم ابتدایی.

اهداف مورد نظر در اقدام پژوهی: حال با عنایت به موارد مطرح شده، در این فعّالیّت علمی اهداف زیر را دنبال نمودم:

1) روش حلّ مسأله را بر اساس الگوی چهار مرحله ای جُرج پولیا به دانش آموزانم آموزش دهم.

2)   راهبردهای حلّ مسأله را با توجّه به شرایط سنی و سطح توانایی به دانش آموزانم آموزش دهم.

3) مهارت دانش آموزانم را در حل مسائل ریاضی پایه دوّم ابتدایی ارتقاء دهم.

گردآوری اطّلاعات:  جهت دست یابی به اطلاعات مورد نیاز از اکثر روش های مطروحه در گردآوری اطلاعات استفاد

هم نمودم که به شرح زیرمی باشد:

1) مشاهده (observation):

مشاهده ی معلم: معلم با ستفاده ازچک لیست ثبت مشاهدات رفتار به شکل کاملاً ساخت یافته و با اهداف از پیش تعیین شده بر عملکرد شاگردان در فرآیند انجام آن نظارت نمود.(هدف از این مشاهدات ارزیابی فرآیندی بوده است.)

مشاهده ی معاون آموزشی : معاون آموزشی از طریق مشاهده با رعایت اصول نظارت و راهنمایی آموزشی بر مراحل انجام فعّالیّت های معلٌم وشاگردان نظارت نمود.(هدف از این مشاهدات نظارت و راهنمایی و... درجهت نیل به اهداف مورد انتظاربوده است.)

پیشینه تحقیق :

اسنادی که در زمینه ی «پیشینه ی تحقیق» مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است

 

کتب ومجلات علمی وآموزشی:  ازمطالب مکتوب درکتب،مجلات و...درزمینه ی مهارت حل مساله جهت تعیین علتهای بروز مشکل وراه کارهایی برای حل آن استفاده شده است.

اوراق امتحانی وجداول تجزیه وتحلیل حاصل از ارزشیابی های تشخیصی وپایانی به عنوان شواهد نوع اول و  دوم برای ارزیابی نتایج استفاده شده است.

چک لیست ها:

   اسناد حاصل از چک لیست ثبت مشاهدات رفتار(جداول ونمودارها) برای ارزیابی توصیف مورد استفاده قرارگرفته است.

4)مصاحبه(Interveiw):

مصاحبه با مدرّس ریاضی:

 

مصاحبه و هم اندیشی با اعضای گروه های آموزش ابتدایی: بایکی از مدرّسان آموزش ریاضی در کلاس های ضمن خدمت برای گردآوری اطلاعات درخصوص علت های بروز مشکل و راه کارهای پیشنهادی برای حل آن مصاحبه انجام شد.

مصاحبه با اولیاء: با اولیاء دانش آموزان جهت بررسی وضعیت عملکرد شاگردان در منزل مصاحبه شده است.

تجزیه و تحلیل داده هاواطّلاعات : با استفاده از   نمودار چرا؟

پس از گرد آوری اطلاعات  و کامل کردن پیشینه ی تحقیق ، مسأله مورد نظر را با جدول و سوال های 6 پرسشی ، چرا ؟ چه کسی ؟ چه چیزی ؟ چه موقع ؟ و کجا مورد تجزیه و تحلیل قرار دادم که جواب هر پرسش به ترتیب اهمیت سوال ها پاسخ داده شد . به نظر من  از بین این سوال ها ، ابتدا باید مشخص می کردم که چه کسانی مد نظر هستند که مطالعات  را بر روی آن ها آغاز می کردم چون مشخص افراد در گر دریک مساله مانند مشخص کردن هدف می باشد که گان مهمی در رسیدن به نتیجه  می باشد در اقدام پژوهی انجام شده چهار دانش آموز پایه ی دوم که ناتوان در حل مسأله  ریاضی بودند افراد مد نظر من را تشکیل می دادند که این دانش آموزان  به علت  پایین بودند سطح اقتصادی ، اجتماعی و سکونت در روستا مجبور به کار کردن بعد از اتمام مدرسه در بیرون از خانه مانند کار کردن در مزارع و در خانه کار هایی مثل فرش بافی بودند که این  کار ها باعث خستگی دانش آموزان و بی حوصلگی  در زمان مدرسه می شد که می توانست  یکی از علت هایی باشد که دانش آموزان نمی توانستند حواس خود را جمع کنند  . و مسائل را تحلیل بکنند  ( چه موقع ، چگونه ) این دانش آموزان در مسائلی که خیلی ساده بود کار آیی تبهری داشتند ولی آن از ساله هایی را نمی توانستند حل بکنند که در یک مساله چندین جواب از دانش آموزان خواسته شد ه بود و مشکل دیگری که باعث می شد آن از حل یک مساله سرد بشوند موقعی بود که آن ها به صورت فردی فعالیت می کردند . و در آخر سر نیز پس از مطالعه ی مجلات مرتبط با این مسئله علت های اصلی این مسئله که چرا این دانش آموزان نام برده شده در حل مسائل ریاضی ناتوان هستند علاوه بر خود دانش آموز ، فاکتور های معلم ، کتاب ، اولیاء و روش ها نیز در ایجاد این مشکل دخیل می باشند که در زیر مانند  ارتباط هر یک از آن ها  با مسئله های مورد نظر نوشته شده است .

 

دانش آموزان

1)عدم آشنایی با روش حلّ مسأله و  راهبرد

2 )اضطراب و نگرانی هنگام حلّ مسأله و بی رغبتی و بی حوصلگی های نسبت به آن.

3) عدم درک مفاهیم ریاضی مرتبط و به کار گیری آن ها هنگام حلّ مسأله

4) ناتوانی در خواندن مسأله و عدم درک آن.

5عدم توانایی در طرح مسأله.

معلم:

1)عدم آشنایی با الگوی حلّ مسأله و راهبردهای آن.

2)کمبود وقت به لحاظ زیادی تعداد دانش آموزان(26) برای تدریس فعّال.

3)عدم استفاده از روش ها و الگوهای نوین تدریس.

ناتوانی کتاب های درسی:

1) عدم توجّه کافی به مهارت های ریاضی در کتاب

2)روش حلّ مسأله و راهبردهای آن در کتاب به شاگردان آموزش داده نمی شود.

3) محتوای کتاب کمتر جنبه کاربردی،عملی وتحقیقی دارد.

مسئولین

1)عدم تشکیل کلاس های ضمن خدمت در حیطه موضوع

2)عدم اطّلاع کافی ازمهارت های ریاضی خصوصاًمهارت حلّ مسأله و نظارت ناکافی.

خانواده

1)سطح سواد پایین خانواده ها و عدم آشنایی با روش های تدریس

2) آموزش های غلطی که خودشان دیده و معمولاً مسائل ریاضی فرزندانشان را حل می کنند.

روش ها

1)عدم استفاده  از روش های گروهی برای انجام فعّالیّت ها

2) عدم اجرای الگوی چهار مرحله ای جرج پولیا برای حلّ مسائل.

 

راه کارهای پیشنهادی حاصل از گردآوری اطلاعات جهت حلّ مشکل: گزیده ای از  مهم ترین راه کارهای پیشنهادی به شرح زیر است:

1) استفاده از روش های فعّال و الگوهای تدریس جهت آموزش مفاهیم ریاضی.

2) تقویت مهارت خواندن برای دانش آموزانی که مهارت خواندن و درک مطلب در آن ها تقویت نشده است،

3) مراحل حلّ مسأله را بر اساس «الگوی چهار مرحله ای جُرج پولیا» باید به دانش آموزان آموزش داد.

 4) با توجّه به شرایط سنی، « راهبردهای حلّ مسأله» را با استفاده از روش و مثال های مختلف به دانش آموزان آموزش داد.

5) برای درک صحیح شاگرد از مسأله، باید از او خواسته شود، چند بار مسأله را بخواند و آن را با زبان خود توضیح دهد.

6) باید سعی شود مسائلی برای دانش آموزان مطرح گردد که در زندگی روزمره کاربرد داشته باشد.

7) باید به دانش آموزان فرصت داد تا خودشان مسأله طرح نمایند.  زیرا مفاهیم را بهتر و عمیق تر درک می کنند.

8) برای آموزش مهارت حلّ مسأله دانش آموزان راباید به صورت گروهی در فعّالیّت ها درگیر کرد.

9) در طراحی سؤال باید به علایق و سطح توانایی شاگردان توجّه نموده و سؤالاتی طرح شود که شاگردان را به انجام فعالیّت تحریک نماید.

10) تشکیل جلسات آموزش خانواده جهت همکاری والدین در دستیابی به اهداف مورد نظر ضروری است.

11) تشکیل کلاس های ضمن خدمت برای معلّمان جهت آموزش مهارت های ریاضی .

12) ارائه آموزش های مکمل آموزش کتاب در حلّ مسأله .                      

اقدامات راه حل های پیشنهادی: با در نظر گرفتن عوامل مؤثر در بروز مشکل (ناتوانی در حلّ مسأله )و راه کارهای پیشنهادی هشت اقدام زیر را جهت رفع آن به انجام رساندم:.

 

جدول اقدامات

اقدام

کنش اوّل

آموزش مفاهیم ریاضی با استفاده از روشها و الگوهای تدریس .

کنش دوّم

بررسی مبحث حل مساله کتاب های ریاضی پایه اوّل و دوّم ابتدایی .

کنش سوّم

تقویت مهارت خواندن مسأله و درک آن با تجزیه و تحلیل صد مساله ریاضی و تمرین در جمله نویسی ، املاء و فارسی.

کنش چهارم

آموزش روش حلّ مسأله و راهبردهای آن بر اساس الگو چهار مرحله ای جورج پولیا.

کنش پنجم

اقدام به طرح مسأله های مورد علاقه دانش آموزان و گاربردی – تحقیقی توسط معلّم .

کنش ششم

دادن فرصت به دانش آموزان جهت طرح مسأله توسط آنان با برنامه ریزی قبلی

کنش هفتم

تشویق و ترغیب شاگردان به تعامل و مشارکت گروهی برای حلّ مسأله .

کنش هشتم

تشکیل جلسات آموزش خانواده .

 نحوه ی نظارت بر انجام فعّالیّت ها: درمراحل اجراواقدامات ازرو شهای زیربرای نظارت بر انجام فعّالیّت ها استفاده نمودم:

1-      مشاهدات شخصی در چک لسیت ثبت مشاهدات رفتار جهت ارزیابی فرآیندی.

2- مشاهدات ماهانه توسط معلّم راهنما و نظارت بر انجام فعّالیّت ها توسط ایشان.(  انجام فعّالیّت ها با اطلاع و راهنمایی معلّم راهنما.)

3- ارائه گزارش ازانجام فعّالیّتها به همکاران گروههای آموزشی واستفاده ازانتقادات وپیشنهاداتشان جهت بهبود وضعیّت.

4-انجام فعّالیّت ها با نظارت همکاران علاقمند و استفاده از پیشنهادات و انتقادهایشان. (به صورت حضور فیزیکی در کلاس.)

5-استفاده از ارزشیابی های ( تشخیصی، مستمرو پایانی ) جهت ارزیابی نتایج.

6- استفاده از پیشنهادات و انتقادات والدین دانش آموزان.

ارزیابی نتایج :  همان طور که می دانیم در آموزش فرآیند محور، فرآیند انجام کار بسیار مهم است.برای من نیز این موضوع از اهمّیّت خاص برخوردار بود.لذا برای ارزیابی نتایج فرآیند انجام کار فعّالیّت های زیر را انجام دادم: بررسی و تحلیل نتایج چک لیست ثبت مشاهدات رفتار. (جدول (1)-جدول کلی  بررسی مشاهدات رفتار چهاردانش آموزان دبستان شهید حیدری میرجان) 

جدول شماره ی(  1  )

مهر

آبان

آذر

دی

میانگین نوبت اول

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

میانگین نوبت دوم

 

 

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

 

 

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

نمره

 

 

2

زهرا بابایی

25

35

49

55

41

58

59

63

74

5/63

 

 

2

مهدی حسنی

35

43

64

64

5/51

66

70

78

83

 

 

 

3

رقیه صیدی

34

40

62

65

50

64

70

76

81

73

 

 

4

مریم بوستان افروز

27

38

47

55

42

57

60

65

78

65

 

 

5

جمع کل

121

156

222

239

5/184

245

259

282

316

5/275

 

 

6

میانگین

30

39

5/55

60

46

61

65

70

79

69

 

از صفر تا 25: نیازمند تلاش             از 26 تا 50: درحال تلاش          

از 51 تا 75: در حدّ انتظار             از 76 تا 100: بالاتر از حدّ انتظار

-  بررسی، مقایسه ی و تحلیل ارزشیابی های تشخیصی و پایانی.(جدول (2)-جدول  مقایسه ارزشیابی تشخیصی و پایانی)

جدول شماره ی(  2   )

ارزشیابی تشخیصی

ارزشیابی پایانی

وضعیت رشد یا افت در مقایسه دو ارزیابی

ردیف

بارم سوأل

25/1

25/1

5/1

جمع نمره

درصد

1

2

1

جمع نمره

درصد

نام نام خانوادگی

20

21

22

17

18

19

1

زهرا بابایی

-

-

5/0

5/0

%5/12

1

2

1

4

%100

%87+

2

مهدی حسنی

25/1

-

-

25/1

%31

1

2

1

4

%100

%69+

3

رقیه صیدی

-

25/1

-

25/1

%31

1

2

1

4

%100

%69+

4

مریم بوستان افروز

5/0

-

5/0

1

%25

1

2

1

4

%100

%75+

 

جمع نمرات هر ستون

75/1

25/1

1

4

×

4

8

4

16

×

×

درصد جمع نمرات

%35

%25

%20

×

×

%100

%100

%100

×

×

×

میانگین

43/0

31/0

25/0

1

%25

1

2

1

4

%100

%75+

 

نتیجه گیری کلی از ارزیابی نتایج : به طور کلّی با استفاده از روش های گردآوری اطّلاعات و مقایسه ی دو وضعیّت آغازین و پایانی این گونه 
می توان نتیجه گیری نمود که دانش آموزان پایه ی دوّم بعد از اقدامات انجام شده:

1-   مسأله ها را درست و با دقّت می خوانند و برای دوستان خود توضیح می دهند.

2-  داده ها و خواسته های مسأله را تشخیص داده و از هم تفکیک می کنند.

3-  راهبرد حلّ مسأله را تشخیص داده و به کار می گیرند.

4-  مراحل حلّ مسأله را می دانند و توضیح می دهند.

5-  مسأله را درست حل نموده و برای آن جلونویسی می کنند.

6-  مفاهیم آموخته شده ی ریاضی را در حلّ مسائل به کار می گیرند و عملیات ریاضی را امتحان می کنند.

7- در صورت پی بردن به اشتباه دوباره اقدام به حلّ مسأله می نمایند.

8- برای شرایط مختلف، مسأله طرح نموده و آن را حل می کنند.

9-  با اعضاء گروه تعامل، همکاری و همفکری دارند و به شرکت در فعّالیت های گروهی علاقه و رغبت نشان می دهند.

10- کنجکاو هستند و گاهی اوقات سوأل می پرسند.            و . . .

 ارائه ی پیشنهادات : خلاصه پیشنهادات به شرح زیر است :

 الف) پیشنهاداتی برای آموزش روش حلّ مسأله: 

1)    روش حلّ مسأله آموزش دادنی است لذا،روش های آموزشی نادرست را بکار نبریم.

2)    ) می توان روش حلّ مسأله رابراساس الگوی جرج پولیا به شاگردان آموزش داد.

ب) پیشنهاداتی برای آموزش راهبردها: 

1) تعدادی از راهبردهای حلّ مسأله را می توان به دانش آموزان آموزش داد.

2)در تمامی مراحل حلّ مسأله برادامه حلّ مسأله تأکید شود نه بر سرعت انجام دادن.

علاوه بر آموزش روش حلّ مسأله و راهبردهای آن باید به فعّالیّت های زیر توجّه خاص نمود:

ج) نحوه طرح مسأله توسط معلّم: طرح مساله برای شاگردان نیاز به دقت فراوان دارند و باید به تفاوت های فردی و علائق آنان توجه نمود و سوالاتی طرح کرد که با زندگی روز مره ارتباط داشته باشد

د) خواندن مسأله توسط دانش آموزان و استفاده از فنون مختلف برای تقویت مهارت خواندن در آنها.

م)  انجام فعّالیّت ها به صورت گروهی:  1) تعامل، بحث و گفتگو در گروه را مورد تشویق قرار داده و دانش آموزان را به اتخاذ تصمیم گروهی دعوت نمایی

  2) ایجاد وحفظ فضایی بدون فشارکه خطاکردن درآن امری طبیعی قلمدادشودپیشنهاد میشود.

و) طرح مسأله توسط شاگردان:

 1) به دانش آموزان فرصت دهید خودشان سؤال طرح کنند و مسأله بسازند.

2)باطرح مسأله توسط شاگردان وضعیت آنان در حلّ مسأله پیشرفت خواهد کرد و شما موقعیتهایی راکه کودکان به آنها علاقه دارند خواهید شناخت.

ی) تشکیل کلاس ضمن خدمت در خصوص مهارت های ریاضی خصوصاً مهارت حلّ مسأله برای معلمان دوره ابتدایی پیشنهاد می شود.

 

 

 

منابع

1 – بهروش ، محمود و همکاران ، (1372 ) ، روش تدریس ریاضیات ابتدایی آموزش و پرورش

2 – رابرت ای ، ریس و همکاران ، (1378 ) ترجمه نوروزیان ، کمک به کودکان در یادگیری ریاضیات ، نشر مدرسه

3 – ملکی ، حسن ، (1383 ) تدریس ریاضی در دبستان با روش فعال ، نشر نیکان کتاب

4 – ملکی ، حسن ( 1384 ) مهارت  اساسی تدریس ، نشر نیکان کتاب

 


نوشته شده توسط محسن عظيمي در شنبه هفتم آبان ۱۳۹۰ | موضوع:
درباره وبلاگ
منوی اصلی
صفحه نخست
پست الكترونيك
آرشيو مطالب
آرشیو مطالب
آذر ۱۳۹۰
آبان ۱۳۹۰
دی ۱۳۸۹
آذر ۱۳۸۹
اردیبهشت ۱۳۸۹
اسفند ۱۳۸۸
آرشيو
پیوندها
مجله تفریحی خبری سه نسل
بازی آنلاین
قالب وبلاگ
پیوندهای روزانه
ذذذذ
آرشیو پیوندهای روزانه
::قالب وبلاگ::
خدمات

RSS
powered by
BLOGFA.COM

بازی آنلاین

بازی آنلاین

عکس

طراحی سایت

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ

موسیقی بی کلام

دانلود اندروید

گرافیک - ابزار طراحی

برترین مطالب